Община Търговище

пл. Свобода
7700 Търговище

Phone number: +359 601 68 700
Fax number: +359 601 620 57, 622 12
E-mail: obshtina@targovishte.bg

Web: www.targovishte.bg