За

Община Търговище активно прилага подходи за развитието на интелигентните технологии в рамките на политиките за развитие на града.